JN0009/2024-Kombajniranje pšenice i ovsa sa transportom

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odluka o dodeli ugovora

JN0008/2024-Nabavka goriva i motornog ulja Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odluka o dodeli ugovora  

JN0007/2024-Nabavka goriva i motornog ulja Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odluka o dodeli ugovora

JN0004/2024-Hemijska sredstva za zaštitu ratarskih proizvoda Javni poziv – precišceni tekst Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama …

JN0003/2024-Seme kukuruza Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odluka o dodeli ugovora

JN0002/2024-Djubrivo za prihranu Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima  Opšti deo – podaci o predmetu nabavke  Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Odluka o dodeli ugovora

JN0001/2024-Nabavka električne energije Javni poziv – precišceni tekst Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Odluka o dodeli ugovora

JN 0006/2023- Osnovno mineralno đubrivo

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Odluka o dodeli ugovora

JN 0009/2023- Kombajniranje kukuruza sa transportom

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu Odluka o dodeli ugovora