Poslovanje

2024.

Kvartalni izveštaj I kvartal – 2024.

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Sudski sporovi

Izveštaj o tokovima gotovine

Bilans uspeha

Bilans stanja

Planirana masa za zarade,broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2024.godinu

Dinamika zapošljavanja

Struktura-kvalifikaciona,starosna,po polu i vremenu u radnom odnosu

Troškovi zaposlenih

Plan investicija

Subvencije i ostali prihodi iz budzeta

Poslovni rizik i plan upravljanja rizikom

Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ciljeva

Sredstva za posebne namene

Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara,radova i usluga

Kreditna zaduženost

Naknade komisije za reviziju u neto iznosu

Naknade nadzornog odbora

Raspon planiranih i isplaćenih zarada

Odluka

Program poslovanja

Program koriscenja subvencija__

_______________________________________________________

2023.

Kvartalni izveštaj IV kvartal- 2023.

Kvartalni izveštaj III kvartal 2023.

Kvartalni izveštaj III kvartal 2023.

Kvartalni izveštaj  II kvartal 2023.

Kvartalni izveštaj lI kvartal 2023

Kvartalni izveštaj I kvartal 2023

Kvartalni izveštaj l kvartal 2023

VETERINARSKI SPECIJALISTICKI INSTITUT- Izveštaj 06.03.2023

Bilans uspeha za period od 01.01.2022 do 30.11.2022 

Bilans stanja na dan 30.11.2022. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2023.

Bilans uspeha za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Broj zaposlenih po sektorima – OJ na dan 31.12.2023

Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Dinamika zapošljavanja

Isplaćena masa za zarade, br. zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. i 2023. god. bruto

Isplaćena masa zarada, br zaposlenih i prosečna zarada

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2023

Izveštaj tokova gotovine u periodu 01.01- 30.11.2022

Kreditna zaduženost

Naknade komisije za reviziju neto

Naknade NO-Skupštine neto

Odluka

Plan investicija

Planirana finans. sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Program korišćenja subvencija

Program poslovanja 

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

Sredstva za posebne namene

Struktura- kvalifikaciona, starosna, po polu i vremenu u radnom odnosu

Troškovi zaposlenih

Subvencije i ostali prihodi iz budžeta


2022.


2021.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JP LJUBIČEVO U 2021. GODINI

Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu

Bilans stanja 01.01.-31.12.2021. godine
Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine – procena
Bilans uspeha u periodu od 01.01. 2020. do 31.12.2020. godine
Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine
Dinamika zapošljavanja
Isplaćena masa – masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020-2021. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto i bruto iznosu
Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze
Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2021. godini po kreditorima
Plan investicionog održavanja u 2021. godini
Plan investicionog ulaganja 2020.-2021. godina
Plan redovnog održavanja u 2021. godini
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za investiciono održavanje
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2021. godinu
Sredstva za posebne namene
Struktura zaposlenih po sektorima – organizacionim jedinicama
Subvencije
Troškovi zaposlenih
Zaposlenost po mesecima za 2020.-2021. godinu


2020.

Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine – procena
Bilans stanja od 01.01. – 31.12.2020. godine
Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
Dinamika zapošljavanja
Isplaćena masa – masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019-2020. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2019. godine
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto i bruto iznosu
Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze
Obračun i isplata zarada u 2019. godini
Odluka o programu poslovanja JP Ljubičevo Požarevac za 2020. godinu
Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2020. godini po kreditorima
Plan investicionih ulaganja u 2020.godini
Plan investicionog održavanja u 2020. godini
Plan redovnog održavanja u 2020.godini
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu
Sredstva za posebne namene
Struktura zaposlenih po sektorima – organizacionim jedinicama
Subvencije
Troškovi zaposlenih
Zaposlenost po mesecima za 2019. i 2020. godinu