Poslovanje

2022.


2021.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JP LJUBIČEVO U 2021. GODINI

Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu

Bilans stanja 01.01.-31.12.2021. godine
Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine – procena
Bilans uspeha u periodu od 01.01. 2020. do 31.12.2020. godine
Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine
Dinamika zapošljavanja
Isplaćena masa – masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020-2021. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto i bruto iznosu
Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze
Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2021. godini po kreditorima
Plan investicionog održavanja u 2021. godini
Plan investicionog ulaganja 2020.-2021. godina
Plan redovnog održavanja u 2021. godini
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za investiciono održavanje
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2021. godinu
Sredstva za posebne namene
Struktura zaposlenih po sektorima – organizacionim jedinicama
Subvencije
Troškovi zaposlenih
Zaposlenost po mesecima za 2020.-2021. godinu


2020.

Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine – procena
Bilans stanja od 01.01. – 31.12.2020. godine
Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
Dinamika zapošljavanja
Isplaćena masa – masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019-2020. godinu
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. – 31.12.2019. godine
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto i bruto iznosu
Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze
Obračun i isplata zarada u 2019. godini
Odluka o programu poslovanja JP Ljubičevo Požarevac za 2020. godinu
Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2020. godini po kreditorima
Plan investicionih ulaganja u 2020.godini
Plan investicionog održavanja u 2020. godini
Plan redovnog održavanja u 2020.godini
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu
Sredstva za posebne namene
Struktura zaposlenih po sektorima – organizacionim jedinicama
Subvencije
Troškovi zaposlenih
Zaposlenost po mesecima za 2019. i 2020. godinu