JN 0008/2023- Kombajniranje pšenice i ovsa

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Odluka o dodeli ugovora

JN 0007/2023- Usluge obezbeđenja

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Odluka o dodeli ugovora

JN 0001/2023- Nabavka električne energije

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Pregled potrošnje struje Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Odluka o dodeli ugovora

JN 0002/2023- Đubrivo za prihranu

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Odluka o dodeli ugovora djubrivo

JN 0004/2023- Nabavka hemijskih sredstava

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-2 Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Odluka o dodeli ugovora hemija

JN 0003/2023- Seme kukuruza

Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Javni poziv – prečišćeni tekst Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama Odluka o dodeli ugovora 0003-2023